Csodákat teszünk


A huszadik század végi történések, a műtárgy piacon is éreztették hatásukat. A megnövekedett piaci kereslet, kínálatot generált. Ez a megerősödött piaci mozgás, érdeklődés pozitív hatással volt az amúgy nagyon gazdag magyar műtárgy vagyonra. De mint tudjuk, minden jóban van valami rossz is. Azon túl, hogy előkerültek réges rég őrzött, vagy padlásokon-pincékben elfeledett felbecsülhetetlen művészi értékkel bíró műtárgyak, megjelentek olyan tárgyak is, java részt festmények, melyek a kereslet, kínálati oldalára készülnek. Mind ezzel „kielégítettek” nagyon sok kevésbé hozzáértő, de nagyon lelkes és érdeklődő műkedvelő örök álmát, hogy legyen egy hőn áhított magyar festőtől képe otthon a falon.

Tevékenykedve a műtárgy piacon, egyre inkább rá kellett jönnünk, hogy a szabad szem már nem mindig elég. A sokévi tapasztalat, számtalan műtárggyal való közvetlen kapcsolat, már mind nem elég. Valami új kell, valami más, ami a szubjektív biztonságot megerősíti.

A nemzetközi piaci trendekhez alkalmazkodva, egy külföldön már jól bevált vizsgálati sort kezdtünk alkalmazni hazánkban is. Az elmúlt több mint egy évben azzal foglalkoztunk, hogy külföldi szakértőkkel konzultáltunk, tanultunk és egyeztettünk, mik a szükséges és elengedhetetlen feltételek, melyeknek egy műalkotás meg kell hogy feleljen ahhoz, hogy ki lehessen róla minél nagyobb biztonságban jelenteni, hogy nem a megtévesztés céljából készült

Vizsgálatok


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia dolore similique provident autem sunt, veniam maiores dolores delectus nobis, nostrum, officia incidunt libero veritatis aspernatur doloribus. Vitae excepturi, suscipit temporibus.

Fototechnika

A fototechnikai vizsgálatok a festmények természettudományos vizsgálatának az első és nagyon fontos lépcsője. A számost technika melyet alkalmazunk (normál fényű, UV, infravörös fotózás valamint surlófényes és mikroszkópos fotózás) minden egyes fázisa fontos és nélkülözhetetlen információt ad az adott alkotásról, annak állapotáról. Ezek az információk magukban is jelentősek, de hasznukat a vizsgálatok további fázisaiban is kamatoztatni tudjuk. A mikroszkópos vizsgálatok, megfigyelések eredményeit a mikroszkópra szerelt fényképezőgépekkel rögzítjük és dokumentáljuk. Vannak festmények, melyektől a vizsgálati sor ezen két kezdő szakasza után elbúcsúzunk.

Röntgenvizsgálat

A műtárgyak fizikai tulajdonságainak vizsgálati sorába tartozik a röntgenvizsgálat, vagyis a röntgen radiográfiás felvétel elkészítése. Míg a fototechnikai vizsgálatokkal az alkotások felületi tulajdonságaira derül fény addig a röntgenvizsgálattal az alkotások „belsejébe” látunk bele. Az elektromágneses sugárzás tulajdonságait kihasználva a látható rétegen túl található információkat is kinyerhetünk. A művészi pentmentók vagy némely esetben lefestett, elrejtett teljes műalkotások is előkerülnek, ezzel elősegítve a restaurátorok munkáját, vagy a művészettörténeti kutatások eredményességét.

XRF vizsgálat

Az XRF (X-Ray Fluorescence spectroscopy) technika, vagy ahogy néha magyarul hivatkoznak rá, az RFA (Röntgen Fluoreszcencia Analízis) eljárás egy elemanalitikai módszer, amely szilárd minták (adott esetekben folyadék minták) minőségi és mennyiségi kémiai elemzését teszi lehetővé roncsolásmentes módon. Ez utóbbi tulajdonság teszi az XRF technikát rendkívül népszerűvé és elterjedté, hiszen a vizsgálandó anyag kémiai összetételét tudjuk meghatározni a minta sérülése nélkül, mivel nincs szükség mintavételre és minta előkészítésre. További előny a rövid, néhány perces mérési idő, ami alatt nagy érzékenységű és pontosságú elemzés érhető el, amely során az adott összetevő (kémiai elem) akár néhány tízezred tömegszázalékos (néhány ppm, azaz mg/kg) koncentrációban is meghatározható a mintában. Napjainkra könnyen hozzáférhetővé és elterjedté váltak a kézi hordozható és egyben rendkívül felhasználóbarát XRF készülékek is (portable XRF, pXRF), melyekkel terepi, helyszíni mérések végezhetőek el, illetve kémiai laborba nem szállítható műtárgyak, leletek anyagösszetétel vizsgálata.

SEM-EDX

A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) energiadiszperzív röntgen spektroszkópia (EDX) szilárd minták minőségi és mennyiségi kémiai elemzésére alkalmas mérési módszer. A mérés során nagy energiájú elektronokkal gerjesztjük a vizsgálandó mintát. A gerjesztés eredményeként az atommaghoz közeli - belső elektronhéjon lévő - elektronok eltávoznak. Az így megüresedő energiaszintű állapotra azután magasabb energiájú elektronok kerülnek, és az átmenet során az energiakülönbségnek megfelelő röntgenfotonok emittálódnak, amelynek eredményeként az adott atomra jellemző karakterisztikus röntgensugárzás keletkezik. A SEM-EDX mérés előnye, hogy porok, pigmentek, tömbi anyagok gyors kémiai elemzését teszi lehetővé. A minta egy adott területéről a megfelelő detektor használatával - a kémiai összetételre érzékeny (minél világosabb, annál nagyobb átlagrendszámú) - visszaszórt elektronképeket (BSE) készíthetünk és adott területet kiválasztva lokális - akár (szub)mikronos - kémiai elemzést (térképezést) végezhetünk. A méréshez elektromosan vezető mintára van szükségünk, nem vezető mintákat vékony (20-50 nm vastag) arany- vagy szénréteggel vonunk be. A napjainkban alkalmazott SEM-EDX detektorok használatával a periódusos rendszer majdnem összes eleme - bórtól az uránig – vizsgálható

Szemcseprepeprátumok

A mikroszkópos vizsgálatok közé tartozik a szemcseprepeprátumok vizsgálata. A festékszemcséket, pigmensek, kanadabalzsamba ágyazzuk és így készítjük el a szemcsepreparátumokat. Erre az után kerülhet sor, miután a felületet tüzetesen átvizsgáltuk, elkészültünk a fototechnikai vizsgálatokkal, és kizártuk azokat a területeket melyek restaurálva vannak, és az ott található anyagok nem a valós anyaghasználatot mutatják. Az elkészült preparátumokat Zeiss STEREO Discovery fénymikroszkóppal vizsgáljuk. A szemcsepreparátumokon a rétegek összetételét – egy vagy több pigmentet tartalmaz – és a szemcsék karakterét láthatjuk.

Keresztmetszet csiszolatok

A keresztmetszet mintavétel is a kémiai vizsgálatok sorába tartozik. A mintákat Araldit D műgyantába ágyazzuk. A keresztmetszet csiszolatokat Zeiss Axio Imager A2m polarizációs mikroszkóppal vizsgáljuk. Ezen vizsgálatokkal a festmény rétegszerkezetéről, felépítéséről nyerünk információkat. A vizsgálat célja az átfestések, lakkozás valamint az anyaghasználat meghatározása teljes mélységig. Kormeghatározó és stílus meghatározó információk ezek. A vizsgálati sor többi eredményével összevetve egymást megerősítik vagy kioltják és további kutatásra sarkalnak.

Munkáink


Kész vagy egy kis varázslatra?

Hasonlítsd össze az eredetit az eredetivel! Kattints bárhol a képre vagy mozgasd el az elválasztó vonalat.

Festmények
Bútorok

És ez csak a kezdet!


Ezekkel a vizsgálatokkal, melyeket kínálunk, a műtárgyak fizikai-kémiai tulajdonságait kutatjuk. Mind ezen vizsgálatok és művészettörténészek segítségével már azt lehet mondani, hogy nagyobb biztonságban vannak a kor műkedvelői. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk irodánkban, ahol egy beszélgetés mindig ingyen van…

Vida Ágnes
Vida Ágnes

+36 70 380 6780

Műtárgybírálat Kft.

Képző- és iparművészeti alkotások természettudományos vizsgálata

Balassi Bálint utca 9-11
67-es kapucsengő
1055 Budapest
info@mutargybiralat.hu